Хочете сказати депутатам, що ви думаєте?

Ми щотижня публікуємо актуальні питання, за які депутати збираються голосувати цього тижня.
Заходьте на takni.org раз на тиждень і голосуйте, щоб побачити, що думає громадськість!

Фільтруйте законопроекти за:

Категорії
Теги

Чи згодні ви з таким змістом Закону щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості за № 4241?

19 березня 2021 року, на позачерговому засіданні депутати прийняли Закон (проект № 4241) "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості", яким передбачається врегулювати правовідносини, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, для захисту прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.
Які права та обов'язки кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії передбачені у Законі, читаємо далі.
Кредитодавець, новий кредитор має право залучати до врегулювання простроченої заборгованості виключно колекторську компанію, включену до реєстру колекторських компаній, шляхом укладення відповідного договору. Договір, спрямований на врегулювання простроченої заборгованості, укладений кредитодавцем, новим кредитором з юридичною особою, яка не включена до реєстру колекторських компаній, є нікчемним.
Кредитодавець, новий кредитор зобов'язаний розмістити на власному веб-сайті, у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання ним послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам інформацію про колекторські компанії, що діють у його інтересах, а також інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку, строки та за формою, визначеними НБУ.
Колекторська компанія для виконання окремих функцій або процесів у межах здійснення колекторської діяльності, зокрема для безпосередньої взаємодії із споживачами, має право залучати фізичних і юридичних осіб на договірних засадах. Вона зобов'язана повідомляти про залучення таких осіб Нацбанк у встановлені ним строки та порядку.
Колекторська компанія зобов'язана розмістити на власному веб-сайті, у програмному застосунку (мобільному додатку), що використовуються для надання нею послуг, а також у місцях надання фінансових послуг споживачам (у разі якщо колекторська компанія є небанківською фінансовою установою) інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) у порядку, строки та за формою, визначеними НБУ.
Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, може здійснюватися виключно шляхом:
1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов'язковому попередньому узгодженню;
2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;
3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізособи.
Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоду на обробку їхніх даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію:
1) щодо графіка його роботи;
2) щодо місця та часу відпочинку;
3) щодо поїздок у межах та за межі України;
4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;
5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;
6) щодо стану здоров'я;
7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;
8) щодо членства у партіях та громадських об'єднаннях;
9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (крім визначених випадків).
Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, забороняється:
1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров'я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;
2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:
а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невиконання умов договору про споживчий кредит;
б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;
в) належності кредитора, кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
3) за власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;
4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою;
5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;
6) використовувати функцію автоматичного додзвону до споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;
7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, його близьким особам тощо, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;
8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;
9) вимагати від близьких осіб споживача, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов'язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;
10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;
11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом, тощо.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70219

Чи згодні ви з тим, що потрібно вносити зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення щодо порушення порядку самоізоляції та притягувати правопорушників до відповідальності?

Для запобігання розповсюдження хвороби ковід, депутати пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та передбачити відповідальність громадян за порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації встановлених в рішенні про карантин. Крім цього, пропонується внести зміни до ст.ст. 219, 222, 222-1, 236 Кодексу для реалізації повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною третьою статті 443 Кодексу, реалізації повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 443 Кодексу, а також реалізації повноважень органів Державної прикордонної служби України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частинами другою і третьою статті 443 Кодексу у разі їх виявлення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або в контрольних пунктах вʼїзду-виїзду.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70748

Як ви вважаєте, чи доцільно передбачити повноваження поліції - використовувати електрошокери у випадках, що пропонуються у законопроекті №4375?

17 березня, Комітетом з питань правоохоронної діяльності було розглянуто проект Закону про використання електрошокерів до осіб, які підпадають під норми запропонованих пунктів.

Законопроектом пропонується доповнити пункт 6 частини третьої статті 45 Закону України «Про Національну поліцію» № 4375 новими підпунктами, відповідно до яких електрошокові пристрої застосовуються для:
- затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і чинить при цьому фізичну протидію поліцейському;
- затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;
- затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;
- затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, у тому числі поліцейського.
Комітет направив до Верховної Ради рекомендацію щодо допрацювання цього законопроекту. Незабаром, Верховна Рада буде розглядати законопроект та, можливо, запропоновані пункти зміняться або доповняться новими.
Чекаємо на вашу думку, громадяне!

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70425

Внесення змiн до статті 9 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" про збільшення страхових виплат

До Верховної Ради надійшла пропозиція щодо збільшення страхових виплат на випадок шкоди майну, життю та здоров’ю внаслідок ДТП. Сьогодні передбачені такі суми:
- за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю - 260 тис. грн. на одного потерпілого;
- за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 130 тис. грн. на одного потерпілого.
Враховуючи те, що суми не переглядались та не враховувалась інфляція, пропонується збільшити страхові виплати таким чином:
за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих - 60 мінімальних заробітних плат;
за шкоду заподіяну майну потерпілих - 30 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку на одного потерпілого.
Як ви вважаєте, чи аргументована пропозиція про збільшення страхових виплат?
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71298

Внесення змін до ст.22 Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” для повернення прав на лікарняні виплати

30.06.2021 року вступить в силу зміни до ст. 22 “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” за які проголосували депутати Верховної Ради. Справа в тому, что зміни до цієї статті тепер в такій редакції: допомога по тимчасовій непрацездатності буде надаватись «на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві». Це означає, що допомога не надається на період захворювання особи.
Така трактовка нової редакції позбавить мільйони людей на отримання допомоги. З приводу цього до Верховної Ради надійшов проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту у разі настання тимчасової непрацездатності» (№5187 від 02.03.2021 р) з пропозицією виправити таку помилку.

Як ви вважаєте, чи потрібно внести зміни до ст. 22 Закону да повернути права на допомогу на період тимчасової непрацездатності?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71285

Чи згодні ви з рішенням Верховної Ради про відміну переходу на літній час на постійній основі?

Верховна Рада прийняла у другому читанні проект Закону “Про обчислення часу” за відміну переходу на літній час. Проект передбачає залишення зимового часу постійно.

Чи ви згодні?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70150

Чи підтримуєте ви рішення щодо збільшення розміру натуральної допомоги "пакунок малюка" у зв’язку з вагітністю та пологами?

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»»
До Верховної Ради надійшла пропозиція щодо встановлення розміру натуральної державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. Сьогодні прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить з 01.01.2021 р. до 30.06.2021 р. 1921 грн.
Пропонується, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми») призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника). Також, з метою ефективної організації бюджетного фінансування вартість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» встановлюється у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня відповідного року.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71087

Чи потрібно прийняти такий закон, який передбачає заборону продажу медикаментів дітям, які не досягли 14 років?

В Україні спостерігається тенденція до загострення ситуації й з так званою «аптечною наркоманією», яка є узагальненим поняттям, що передбачає вживання певних лікарських засобів з психотропним ефектом без наявних показань та рекомендацій лікаря з метою досягнення стану, схожого із наркотичним cп’янінням. Для придбання більшості «аптечних наркотиків» не потребується рецепт від лікаря.
Очевидно, що лікарські засоби, які мають вплив на центральну нервову систему, або містять у своєму складі психотропні речовини, аналоги наркотичних речовин чи прекурсори можуть використовуватись для досягнення такого стану. Крім того, на фармацевтичному ринку регулярно з’являються нові препарати, про психотропну дію яких не відомо навіть науковцям. Так, нещодавно в Україні було зафіксовано зростання кількості наркозалежних від офтальмологічних крапель, про психотропний ефект яких, використовуючи не за призначенням, не було відомо ні лікарям, ні фармацевтам, ні провізорам.
З медичної точки зору, залежність від певних лікарських засобів, що використовуються не за призначенням, не менш шкідлива, ніж, наприклад, героїнова, зауважують фахівці. Додатковим фактором ризику являються згубні так звані «тренди» як мережі Інтернет в цілому, так і соціальних мереж зокрема. Ігри із закликами вживання лікарських засобів задля експериментів з метою отримання додаткових відчуттів, що стрімко поширюються в мережі Інтернет, містять в собі небезпеку, адже діти можуть не розуміти наслідків своїх дій та вважають розвагою те, що призводить до катастрофічних наслідків.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71200

Чи потрібно збільшити щорічну разову грошову допомогу до 5 травня?

Проектом передбачено збільшенняя допомоги до 5 травня до таких рівнів у відсотковому значенні від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:
- для осіб з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, визнаних особами з інвалідністю:
I групи - 270%;
II групи - 240%;
III групи - 210%;
- для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 270%;
- для учасників бойових дій, неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів - 90%;
- для членів сімей загиблих і дружин (чоловіків) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань - 55%;
- для учасників війни та колишніх в'язнів концентраційних таборів - 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Автори пояснюють, як можна збільшити таку допомогу, за рахунок чого.
У Державному бюджеті України на 2021 рік передбачено 1 382 540,6 тис. грн. на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
Згідно з розрахунками та з урахуванням чисельності осіб, які будуть забезпечені допомогою, для реалізації проекту необхідно 1 568 004,8 тис. грн., що вище від передбаченого бюджетом лише на 185,5 млн. грн., які можуть бути забезпечені в рамках секвестру державного бюджету за рахунок скорочення неефективних видатків.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71122

Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо забезпечення територіальної доступності дошкільної освіти

Головною метою законопроєкту є створення сприятливих умов для першочергового зарахування до закладів дошкільної освіти осіб, що проживають в територіальних межах обслуговування таким закладом дошкільної освіти.
Тобто першочергове право на запис до школи повинні мати діти, які проживають ближче територіально. Сьогодні не всі учні навчаються у найближчий школі за місцем проживання з причини переповнення класів або інших причин. Чи слід передбачити таку норму в Законі для забезпечення гарантованого права навчатися дітям в школах за місцем проживання?
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70836

Як вважаєте, чи потрібна реорганізація Харківської медичної академії післядипломної освіти та з'єднання з медичним університетом?

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2021 р. № 103-р, було прийнято рішення реорганізувати Харківську медичну академію, яка існує більше 95 років. До сьогодні в академії праціюють 140 професорів та 400 наукових працівників. Академія готувала працівників різного профілю та здійснювала підвищення кваліфікації практикуючих лікарів.
Згідно Розпорядження КМУ № 103-р академія буде реорганізована, всі студенти та викладачі продовжать свою діяльність вже в медуніверситеті.
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-reorganizaciyu-harkivskoyi-medichnoyi-akademiyi-pislyadiplomnoyi-osviti-i080221-103

Чи потрібно внести зміни до законодавства щодо зниження тарифів на оплату житлово-комунальних послуг?

Основною метою прийняття постанови є встановлення справедливої та обґрунтованої вартості для споживачів електричної енергії та природного газу, вжиття невідкладних заходів з метою зниження фіксованої ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу, з метою недопущення їх безпідставного зростання, захисту прав та інтересів побутових споживачів електричної енергії і природного газу, недопущення дестабілізації ситуації на енергетичному ринку України, забезпечення економічного балансу між інтересами громадян України та держави
По Украні проходять масові протести з питання оплати за послуги. Населення України не може оплачувати послуги по таким високим тарифам та звертається через митинги до влади України щодо зниження тарифів.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70828

Чи вважаєте Ви, що треба передбачити кримінальну відповідальність у Кримінальному кодексі за реалізацію вакцини виробництва держави-агресора?

Згідно Проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення встановленого порядку щеплення громадян від інфекційних хвороб" у Верховній Раді запропонували передбачити кримінальну відповідальність за:
а) ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором;
б) ввезення, поширення та реалізація в Україні вакцини, придбаної за бюджетні кошти, з метою отримання прибутку (реалізація вакцини в комерційних цілях);
в) порушення встановленої Кабінетом Міністрів України пріоритетності щеплення громадян за бюджетні кошти.
Ваша з цього приводу?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70904

Як ви вважаєте, чи є необхідність застосовувати до засудженого заходи примусового годування, чи ні?

Відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я, а Держава – забезпечувати життєвий рівень населення, включаючи, зокрема, медичний догляд, який є необхідним для підтримання його здоров’я.
Водночас на сьогодні існують випадки, коли засуджені або особи, узяті під варту, з різних причин свідомо відмовляються від прийняття їжі (оголошують про голодування). Такий вид протесту завдає колосальної шкоди здоров’ю зазначених осіб, а також є смертельно небезпечним.
На сьогодні у Кримінальному процесуальному кодексі України відсутня норма, що стосується процедури розгляду судами примусового годування осіб, які тримаються під вартою.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70348

Чи згодні ви, що за борги по комунальним послугам необхідно ввести штрафи та заборону виїзду за кордон?

Проект Закону про штрафи за борги по комунальним послугам. Українцям з боргами по комуналці хочуть підняти штрафи і заборонити виїзд за кордон. Відповідний законопроект профільний комітет рекомендує підтримати Верховній Раді. До порядку денного наступного засідання Верховної Ради включили законопроекті №3613. Законопроект передбачає підвищення штрафів за борги по комунальним послугам до 20-50% і заборона боржникам виїжджати за кордон. Документ розглянув профільний комітет і рекомендує ВР його прийняти. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69064

Чи підтримуєте ви проект Закону №2695, яким внесено ряд змін про правила дорожнього руху?

Проектом пропонується посилити відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними судами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виключити норми, що передбачають накладення штрафних балів, законодавчо закріпити можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення, шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, внесення змін до ряду статей Кримінального кодексу України, а також Законів України «Про дорожній рух» та «Про Національну поліцію» щодо обов’язків водія і пасажира, деяких повноважень поліцейських, а також передбачити можливість зупинки транспортного засобу поліцейським з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67814

Як ви вважаєте, чи потрібно створювати Державну житлово-комунальну інспекцію для контролю якості надання комунальних послуг?

У парламенті зареєстровано законопроекти, якими передбачається створення Державної житлово-комунальної інспекції, що здійснюватиме державний контроль за стандартами та нормами у сфері ЖКГ.
Необхідність створення органу обумовлюється негативним станом тепло-, водопостачання та водовідведення сьогодні.
Планується, що інспекція буде перевіряти економічну обґрунтування тарифів на послуги ЖКГ в багатоквартирних будинках.
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66757

Чи підтримуєте Ви заборону використання пластикових пакетів?

У великій кількості країн питання використання пластикових пакетів вже вирішено тим чи іншим чином.
Законопроектом передбачається заборона розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року, крім біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.
Також законопроект забороняє схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів та стимулює виробництво біорозкладних пластикових пакетів.
Чи підтримуєте Ви такий законопроект?
Проект Закону України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66892

Чи підтримаєте законопроект про управління відходами?

Якісне управління відходами є ознакою цивілізованості та ефективності суспільства, поважного ставлення до екологічних проблем, які так чи інакше, але стосуються кожного.
Законопроектом вперше впроваджуються в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами, зокрема, запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника, системи довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.
Впровадження Національного переліку відходів сприятиме гармонізації переліку відходів з європейським та буде застосовуватися в системі обліку та звітності у сфері управління відходами.

Чи підтримаєте Ви запровадження передбачених законопроектом нових більш ефективних підходів при вирішенні питань управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях?

Проект Закону про управління відходами.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67094

Чи підтримуєте можливість вільного придбання цивільної зброї в Україні?

Можливість вільно придбавати зброю та боєприпаси є однією з передумов ефективного забезпечення людиною права на самозахист.
Зареєстрованим законопроектом регулюються особливості обігу зброї та боєприпасів до неї, її продажу, зберігання, використання та застосування. Зброя поділяється на категорії та обліковується в спеціальному реєстрі.
Наприклад, довгоствольною нарізною, гладкоствольною та комбінованою вогнепальною зброєю, а також травматичною зброєю володіти має право фізична особа, яка досягла 21-річного віку, не має медичних протипоказань та пройшла повний курс з вивчення зброї, правил поводження з нею та її застосування.
Противники законопроекту стверджують що моральний рівень суспільства наразі не дозволяє ставити питання по легалізацію зброї.

Чи Вважаєте Ви за необхідне прийняття законопроекту щодо легалізації ринку цивільної зброї?

Проект Закону України “Про обіг зброї”.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66918

Чи Ви підтримуєте легалізацію використання канабісу у медичних та рекреаційних цілях?

Законопроект спрощує доступ до наркотичних лікарських засобів з урахуванням світового досвіду.
Розрахунковим шляхом було встановлено, що щорічний нелегальний обіг канабіоідів в Україні складає більше, ніж 1 млрд. дол. США. При цьому даний ринок є “чорним”, а прибуток продавців, відповідно, взагалі не оподатковується.
Окрім чисто економічного ефекту, пов’язаного зі збільшенням надходжень державного бюджету, легалізація медичного та рекреаційного вживання канабіоїдів здатна суттєво полегшити протікання певного виду хвороб, знизити загальну кількість алкоголе- та табакозалежних громадян.
Проте, противники легалізації канабісу стверджують про небезпечність збільшення доступності канабісу, оскільки його систематичне вживання без медичних показань здатно викликати зміни особистості, погіршення пам'яті, нейропсихологічну нестабільність.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя".

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969