Хочете сказати депутатам, що ви думаєте?

Ми щотижня публікуємо актуальні питання, за які депутати збираються голосувати цього тижня.
Заходьте на takni.org раз на тиждень і голосуйте, щоб побачити, що думає громадськість!

Чи згодні ви з законопроектом № 6533-1 від 07.02.2022, який пропонує врегулювати питання забезпечення легковими автомобілями?

ua
14.02.2022 будьте першим, хто проголосував проект закону

Суспільство

Чекаємо на голосування Верховної Ради України

На розгляд Верховної Ради України Урядом внесено проект Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення осіб
з інвалідністю автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою" (реєстр.
№ 6533).
Метою зазначеного проект визначено надання Фонду соціального
страхування України (далі – Фонд) функцій з отримання легкових автомобілів,
визнаних гуманітарною допомогою спеціально уповноваженими державними
органами з питань гуманітарної допомоги, для подальшого передання їх
набувачам гуманітарної допомоги – особам з інвалідністю внаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які
перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання автомобілів;
приведення термінів, які вживаються в Законі України "Про гуманітарну
допомогу", у відповідність до термінології чинного законодавства. Цілком і повністю підтримується ідея законопроекту щодо необхідності
врегулювання питання забезпечення легковими автомобілями, визнаними
гуманітарною допомогою, осіб зінвалідністю внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання, які перебувають на обліку для
забезпечення автомобілями в установленому законодавством порядку.
Разом з тим, пропонується розглянути це питання більш комплексно з
метою створення належних умов для забезпечення автомобілями не лише осіб
з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, а й інших соціально незахищених категорій, які мають реальну
потребу у наявності автомобіля, зокрема сімей, в яких виховуються багато
дітей або діти з інвалідністю.
Одним із шляхів, які будуть сприяти придбанню автомобілів, є
звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при
першій державній реєстрації легкових автомобілів.
Правовий механізм цього платежу визначений в Законі України "Про
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". Призначенням цього
різновиду соціального збору є формування фінансово обґрунтованих підстав
для реалізації певних видів соціальних функцій держави. Стаття 1 Закону
України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (надалі –
Закон) передбачає, що платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування є, в тому числі, підприємства, установи та організації незалежно
від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові
автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні
територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, крім
випадків забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону
(пункт 7 статті 1 Закону). Для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1
цього Закону об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля, розмір
сплати збору за який збору визначається залежно від вартості об'єкта (пункт 6
статті 2, пункт 8 статті 4 Закону).
Таким чином, із урахуванням вимог чинного законодавства, сплачується
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій державній
реєстрації авто у таких розмірах:
3 відсотки - якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня звітного року;
4 відсотки - якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не
перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом на 1 січня звітного року;
5 відсотків - якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1
січня звітного року.
Звільнення від сплати зазначеного збору для окремих категорій
населення стане додатковою можливістю для придбання ними автомобілів та,
відповідно, поліпшення їх добробуту. Метою законопроекту є:
врегулювання питання забезпечення легковими автомобілями,
визнаними гуманітарною допомогою, осіб з інвалідністю внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання;
звільнення від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування осіб з інвалідністю, сімей з дітьми з інвалідністю, багатодітних
сімей, опікунів або піклувальників, які мають на вихованні більше трьох дітей,
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу у разі набуття права
власності на легкові автомобілі.