Хочете сказати депутатам, що ви думаєте?

Ми щотижня публікуємо актуальні питання, за які депутати збираються голосувати цього тижня.
Заходьте на takni.org раз на тиждень і голосуйте, щоб побачити, що думає громадськість!

Чи згідні ви з переліком норм нового законопроекту № 4546, який передбачає відшкодування збитків, заподіяних банку або його кредиторам?

ua
20.05.2021 3 голоси 3. читання

Суспільство

Чекаємо на голосування Верховної Ради України

19 травня на пленарному засіданні парламент прийняв за основу законопроєкт № 4546 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків”.
Законопроект визначає правові підстави для відшкодування шкоди (збитків) особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.
Зокрема, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у разі виявлення рішень, дій чи бездіяльності, що призвели до заподіяння шкоди (збитків) банку та/або його кредиторам, виявлення осіб, які брали участь у прийнятті таких рішень, вчиненні дій чи бездіяльності та/або отримали від них майнову вигоду, а також встановлення розміру заподіяної банку та/або його кредиторам шкоди (збитків) зможе звернутись із вимогою про відшкодування заподіяної шкоди (збитків) до:
• пов’язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитків), та/або пов’язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду. Такі особи несуть солідарну відповідальність у разі, якщо шкоду (збитки) було завдано банку та/або його кредиторам (колишнім кредиторам) внаслідок спільного прийняття рішення, вчинення спільної дії чи бездіяльності;
• будь-якої іншої особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитків) та/або яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо чи опосередковано отримала майнову вигоду.
Фонд зможе приймати рішення:
• про укладення договору про добровільне відшкодування шкоди (збитків);
• про укладення мирової угоди, яка підлягатиме затвердженню судом.
Окрім цього, законопроєкт передбачає регулювання таких питань:
• удосконалення процедур та переліку підстав для виявлення нікчемних правочинів;
• уточнення деяких питань нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури;
• удосконалення механізму правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;
• врегулювання питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами банків, які виводяться з ринку;
• уточнення питань щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.
Також документом пропонується запровадити положення, що дозволить Фонду ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди (збитків), заподіяної банку внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4546&skl=10